TSI (TTI Success Insights Benelux)

TSI (TTI Success Insights Benelux)

Wat houdt het in?

TSI (voorheen MDI, Management Development Instruments) wordt gebruikt om inzicht te krijgen in het WAT (competenties), het WAAROM (normen en waarden) en het HOE (gedrag) van mensen binnen organisaties. 

Wat kun je ermee?

TSI geeft je bijvoorbeeld antwoord op de volgende vragen:

  • Waar liggen mijn sterke kanten?
  • Wat zijn mijn verwachtingen en die van mijn omgeving ten aanzien van een (mijn) functie?
  • Waarin heb ik training/begeleiding nodig om mijn functie goed (beter) te kunnen vervullen?
  • Welk type functie past goed bij mijn persoonlijkheid, gedrag en drijfveren?
  • Welk type mens past complementair het beste in ons team?

TSI helpt u bij:

Het voeren van functioneringsgesprekken, opzetten van ontwikkel- en beoordelingstrajecten,  gestructureerd coachen en begeleiden van individuen, reorganisaties en change processen, analyseren en oplossen van conflicten, verbetering van de teamspirit, selectieprocessen. 

Bridge24 en TSI

We zijn TSI/MDI gecertificeerd. We zijn bevoegd en getraind in het analyseren van het Gedrag en de Drijfveren en daarbij behorende TSI rapportages. TSI is uiteraard geen doel op zich, maar een middel dat Bridge24 gebruikt om op basis van ruime praktijkervaringen uw doelen te verwezenlijken.

Management Development Instruments